Navrate Ate Hai Har Saal

Ho Chait Mahina Aur Ashwin Me
Chait Mahina Aur Ashwin Me
Aate Maa Ke Navratre

Muh Manga Var Unko Milta
Jo Dar Par Chal Kar Aate

Jai Maa Jai Maa Jai Maa Jai Maa

Aaye Navratre Mata Ke Aaye Navratre Mata Ke
Aaye Navratre Mata Ke Aaye Navratre Mata Ke

Ate Hai Har Saal Navratre Mata Ke..

Aaye Navratre Mata Ke Jai Ho Navratre Mata Ke

Mai Pooju Har Bar Navratre Mata ke..

Aaye Navratre Mata Ke Jai Ho Navratre Mata Ke
Aaye Navratre Mata Ke Jai Ho Navratre Mata Ke

Ate Hai Har Saal Navratre Mata Ke..

Leave a Reply