Nepali Bhajan – सानो नानी ले भजन थरकाये – Krishna Janmashtami Bhajan – Dipendra Dhakal ► SRD BHAKTi


Nepali Bhajan – सानो नानी ले भजन थरकाये – Krishna Janmashtami Bhajan – Dipendra Dhakal ► SRD BHAKTi

सानो नानीले आफै हार्मोनियम बजाएर नेपाली भजन गाए ।। यो भिडियोलाई सियर गरेर माया गरिदिनु होला ।। Nepali Bhajan – सानो …
#Nepali #Bhajan #सन #नन #ल #भजन #थरकय #Krishna #Janmashtami #Bhajan #Dipendra #Dhakal #SRD #BHAKTi
Nepali Bhajan – सानो नानी ले भजन थरकाये – Krishna Janmashtami Bhajan – Dipendra Dhakal ► SRD BHAKTi
#Nepali #Bhajan #सन #नन #ल #भजन #थरकय #Krishna #Janmashtami #Bhajan #Dipendra #Dhakal #SRD #BHAKTi

Leave a Reply