Nepali Bhajan Collection | Ekdin Ta Jane Ho | Hari Bol | Sashan Kandel | Nepali Bhajan Nepali VajanSuperhit Nepali Bhajan Collection By Sashan Kandel Song Title: Ekdin Ta Jane Ho Jane kaha Hola Basako Dolama Dhana ra Sampati Ram Bhajan Krishna

Leave a Reply