New Nepali Bhajan – Sajh Pani Paryo Raju Adhikari | साँझ पनि पर्यो आएनन् मोहन | नयाँ नेपाली भजन 2019


New Nepali Bhajan – Sajh Pani Paryo Raju Adhikari | साँझ पनि पर्यो आएनन् मोहन | नयाँ नेपाली भजन 2019

Raju Adhikari Official Channel&Bhajan:- New Nepali Bhajan Latest Krishna Bhajan Sajh pani paryo by Raju Adhikari Sajh pani paryo- Raju Adhikari Tabla- …
#Nepali #Bhajan #Sajh #Pani #Paryo #Raju #Adhikari #सझ #पन #परय #आएनन #महन #नय #नपल #भजन
New Nepali Bhajan – Sajh Pani Paryo Raju Adhikari | साँझ पनि पर्यो आएनन् मोहन | नयाँ नेपाली भजन 2019
#Nepali #Bhajan #Sajh #Pani #Paryo #Raju #Adhikari #सझ #पन #परय #आएनन #महन #नय #नपल #भजन

Leave a Reply