oh ta kade na dubde ne jede jhandewali ne taare

ओह ते कदे ना डुबदे ने जेडे झण्डेवाली ने तारे,
ओह ते कदे ना डुबदे ने जेडे आप मैया ने तारे,
ओह ते सब कुछ पाऊंदे ने जेह्ड़े आ गये माँ दे द्वारे,
ओह ता कदे ना डुबदे ने जेडे……..

खाली खाली खाली खाली जो इक वारी आ जाये,
जावे न दर तो खाली,

माँ मेरी है अनपुरना सब के भरे भंडारे,
डूबदे वेहड़े पल विच तारे बिगड़े काज सवारे,
मइया झोलियाँ भर दिंदी नाले सूते भाग सवारे,
ओह ता कदे ना डुबदे ने जेडे……

हो माँ मेरी दा भवन रंगीला करदा वारे न्यारे,
जो भी सेवा दे विच लगदा वेखदा एहदे नजारे,
ओ ते नच्दे गाउंदे ने जेह्दे बन गये माँ दे दुलारे,
ओह ता कदे ना डुबदे ने जेडे

गंगा एहदी मेहर दी भगतो कदे भी नही सुकदी,
आप भुला के खैरा पाउंदी कदे भी नही रुक्दी,
माँ दे द्वारे ते आके चमके किस्मत दे सितारे,
ओह ता कदे ना डुबदे ने जेडे

Leave a Reply