Om Jai Gauri Nanda Prabhu Jai Gauri Nanda Ganesh Aarti Bhajan

Om Jai Gauri Nanda Prabhu Jai Gauri Nanda
Ganpati Aanand Kanda Ganpati Aanand Kanda
Main Charan Vanda Om Jai Gauri Nanda

Om Jai Gauri Nanda Prabhu Jai Gauri Nanda
Ganpati Aanand Kanda Ganpati Aanand Kanda
Main Charan Vanda Om Jai Gauri Nanda

Soond Sundalo Nayan Vishalo Kundal Jhalakanta
Prabhu Kundal Jhalakta Kum Kum Keshar Chandan
Kum Kum Kesar Chandan Sindoor Badan Vanda
Om Jai Gauri Nanda

Om Jai Gauri Nanda Prabhu Jai Gauri Nanda
Ganpati Aanand Kanda Ganpati Aanand Kanda
Main Charan Vanda Om Jai Gauri Nanda

Mukut Sughad Sohanta masktak Sohanta
Prabhu Mastak Sohanta Bayiya Baajubanda
Baiya Baajubanda Onchi Nirakhanta
Om Jai Gauri Nanda

Om Jai Gauri Nanda Prabhu Jai Gauri Nanda
Ganpati Aanand Kanda Ganpati Aanand Kanda
Main Charan Vanda Om Jai Gauri Nanda

Mooshak Vahan Rajat Shiv Soot Aananda
Prabhu Shiv Soot Aanand Kahat Shivanand Swami
Japat Shivanand Swami Mitat Bhav Fanda
Om Jai Gauri Nanda

Om Jai Gauri Nanda Prabhu Jai Gauri Nanda
Ganpati Aanand Kanda Ganpati Aanand Kanda
Main Charan Vanda Om Jai Gauri Nanda

This Post Has One Comment

Leave a Reply