Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapaalini

Om Jayanti Mangala Kali
Bhadrakali Kapaalini
Durga Kshama Shiva Dhaatri
Swaha Swadha Namostuthe

Om Kleem Kalikaye Namah
Om Kleem Kalikaye Namah

Om Maha Kalyai
Ca Vidmahe Smasana Vasinyai
Ca Dhimahi Tanno Kali Prachodayat

Om Jayanti Mangala Kali
Bhadrakali Kapaalini
Durga Kshama Shiva Dhaatri
Swaha Swadha Namostuthe

Leave a Reply