bhakti vachun mukatichi

भक्ती वाचून मुक्तीचीमज जडली रे व्याधीविठ्ठल मीच खरा अपराधी ज्ञानेशाचे अमृत अनुभव,अनुकम्पेचे नेत्री आसवस्वप्न तरल ते नकळ शैषव,विले त्यांत कधी…

Continue Readingbhakti vachun mukatichi
Read more about the article he bholeya shankara
bhajan

he bholeya shankara

हे भोलया शंकरा हे भोलया शंकराआवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाचीहे भोलया शंकरा .. गड्या मध्ये रुद्राक्षाचा माडालावितो भस्म कपाडाआवड तुला…

Continue Readinghe bholeya shankara