Pashupati Sharma New Nepali Bhajan 2078/2021 | हरे राम | Hare Ram | Satyadevi Baral | Devi Gharti


Pashupati Sharma New Nepali Bhajan 2078/2021 | हरे राम | Hare Ram | Satyadevi Baral | Devi Gharti

सत्यदेबी बरालको अध्यात्मीक, बैज्ञानीक र व्यवहारिक किर्तन जीवनको सार हरे राम #Pashupatisharma #Satyadevi #Devigharti पशुपति …
#Pashupati #Sharma #Nepali #Bhajan #हर #रम #Hare #Ram #Satyadevi #Baral #Devi #Gharti
Pashupati Sharma New Nepali Bhajan 2078/2021 | हरे राम | Hare Ram | Satyadevi Baral | Devi Gharti
#Pashupati #Sharma #Nepali #Bhajan #हर #रम #Hare #Ram #Satyadevi #Baral #Devi #Gharti

Leave a Reply