Prathmesha Jai Jai Ganesha Jai Ho Ganesha

Dum Dum Damroo Baaje
Ta Thaiya Ta Thaiya Balak Nache
Prathmesha Jai Jai Ganesha Jai Ho Ganesha

Shankh Naad Kiya Durvasha Ne
Rishi Muniyo Ne Dhyan Dhare
Ganga Jee Ne Snaan Karaya
Yamuna Jee Shringaar Kare
Unmad Sagar Mein Tha
Jai Jai Ganesha Jai Ho Ganesha

Bhoot Pisaach Nishachar Aaye
Yatha yogya Uphaar Liye
Asuro Ne Bhi Deep Jalaye
Suro Ne Bhi Subh Darsha Kiye
Yaksh Gandharvo Ke Akhilesha
Jai Jai Ganesha Jai Ho Ganesha

Dum Dum Damroo Baaje
Ta Thaiya Ta Thaiya Balak Nache
Prathmesha Jai Jai Ganesha Jai Ho Ganesha

Leave a Reply