Ram Dhun ( Ram Naam Ke Heere Moti 3 Of 3)

Ram Naam Ke Heere Moti

Naam Japo Ne Hare Hare
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Naam Japo Ne Hare Hare
Naam Japo Ne Hare Hare

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Naam Japo Ne Hare Hare

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Jhoot Kapat Man Mein Bhara The
Naam Japo Ne Hare Hare

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Daya Bhaav Nahi Jise Man Maa
Anna Di Khayi Barsi Rahe Tan Maa
Preet Nahi Lage Hari Bhajan Mein
Naam Japo Ne Hare Hare

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Paisa Daar Bhaya Abhimaani
Pada Rahe Seene Kare Kamayi
Kaudiya Daan Ni Nahi Nishaani
Naam Japo Ne Hare Hare

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Naam Naa Karva Daan Kare Chhe
Mota Imaa Bahu Maan Bhare Chhe
Moh Mati Ra Paan Kare Chhe
Naam Japo Ne Hare Hare

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Sheekh Prabhu Nee Nahi RaKhe
Nazar Bigade Nij Pradhan Maa
Fali Phooli Hare
Jog Namah Jog Namah
Naam Japo Ne Hare Hare

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Ae Saara Sansaar Chhe Bhai
Imaa Bhakti Chhe Sachi Kamayi
Das Satkar Kare Samjhayi

Naam Japo Ne Hare Hare
Naam Japo Ne Hare Hare

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Leave a Reply