Ram Ke Bhajne Se Beda Paar Hai Bin Bhajan Ke Ye Janam Bekar Hai

Ram Ke Bhajne Se Beda Paar Hai
Bin Bhajan Ke Ye Janam Bekar Hai

Ram Ke Bhajne Se Beda Paar Hai
Bin Bhajan Ke Ye Janam Bekar Hai

Ye Manush Sundar Janam Tujhko Mila
Tujh Pe Ye Bhagwan Ka Upkar Hai
Bin Bhajan Ke Ye Janam Bekar Hai

Ram Ke Bhajne Se Beda Paar Hai
Bin Bhajan Ke Ye Janam Bekar Hai

Jhooth Chhal Tu Beyimaani Chhod De
Moh Mamta Mein Fasa Bekar Hai
Bin Bhajan Ke Ye Janam Bekar Hai

Ram Ke Bhajne Se Beda Paar Hai
Bin Bhajan Ke Ye Janam Bekar Hai

Naam Jis Jisne Japa Hai Ram Ka
Iss Jagat Se Uska Beda Paar Hai
Bin Bhajan Ke Ye Janam Bekar Hai

Ram Ke Bhajne Se Beda Paar Hai
Ram Ke Bhajne Se Beda Paar Hai

This Post Has One Comment

Leave a Reply