Ram Ram Bhajle Man Ram Ram

Ram Ram Bhajle Man Ram Ram
Ram Ram Japle Man Ram Ram
Ram Ram Bhajle Man Ram Ram
Shabari Ki Aasha Mere Bhagwan Ram

Raghunandan Ram Ram
Sita Pati Ram Ram
Dashrath Sut Ram Ram
Awadhpati Ram Ram

Man Darash Ko Pyasa Hai
Mere Bhagwan Ram
Shabari Ki Aasha Hai
Mere Bhagwan Ram

Vanvasi Ram Ram
Avinashi Ram Ram
Tribhuvan Ke Swami Hai
Awadh Vasi Ram Ram
Man Ki Abhilasha Hai Mere Bhagwan Ram
Shabari Ki Aasha Hai Mere Bhagwan Ram

Ram Ram Bhajle Man Ram Ram
Shabari Ki Aasha Mere Bhagwan Ram

Karuna Kar Ram Ram
Dhanur Dhaari Ram Ram
Purna Brahma Ram Ram
Hitkari Ram Ram
Rom Rom Swaasa Hai Mere Bhagwan Ram
Shabari Ki Aasha Hai Mere Bhagwan Ram

Ram Ram Bhajle Man Ram Ram
Shabari Ki Aasha Mere Bhagwan Ram

Omkar Ram Ram Jagat Saar Ram Ram
Dharti Amber Shrishti Saara Sansaar Ram
Jeevan Paribhasa Hai Mere Bhagwan Ram
Shabari Ki Aasha Hai Mere Bhagwan Ram

Ram Ram Bhajle Man Ram Ram
Ram Ram Japle Man Ram Ram
Ram Ram Bhajle Man Ram Ram
Shabari Ki Aasha Mere Bhagwan Ram

Leave a Reply