Ram Se Bada Ram Ka Naam Jo Sumire Bhav Paar Ho Jaye

Ram Se Bada Ram Ka Naam
Jo Sumire Bhav Paar Ho Jaye

Ulta Naam Jape Jag Jana
Valmiki Bhaye Brahma Samana

Dhul Gaye Unke Paap Tamam
Param Pad Ant Mein Paye

Ram Se Bada Ram Ka Naam
Jo Sumire Bhav Paar Ho Jaye
Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram

Sumire Pawan Sut Paavan Nama
Apne Vas Kar Rakhiyo Rama

Hai Inke Dil Mein Base Hai
Shree Ram Seena Faad Dikhlaye

Ram Se Bada Ram Ka Naam
Jo Sumire Bhav Paar Ho Jaye

Kaushalaya Maa Dhyan Lagayi
Putra Roop Mein Ram Ko Paayi

Aavadh Mein Janam Liye Shree Ram
Jo Pawan Dhaam Kehlaye

Ram Se Bada Ram Ka Naam
Jo Sumire Bhav Paar Ho Jaye

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply