Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re

Kahe Machhandar Nath
Kar Satsang Atam Lakho
Aayo Moko Hath
Chokyo Fir Pachhtavo

Hari Baitho Baras Hazar Ki
Aur Odhe Dene Neev
Ek Palak Ro Pato Nahi
Tu Nirve Mati Ho Jee

Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re
Ho Aadesh Dena Re Jogi Ne Mhara
Ho Nadi Re Kinare Ab To Ambali Ugi Re
Jinaro Ped Machhaliya Chhayo Hey Lo
Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re

Re Bhesh Bilove Avdhoo Khoote Dooje
Yaro Makhan Viral Helo
Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re
Ho Aadesh Dena Re Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re
Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re

Nadi Re Kinare Avdu Hirani Byahi Re
Ho Vo To Panch Mrigiya Laayi Ho Le
Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re

Ho Aadesh Dena Re Jogi Ne Mhara
Aadesh Dena Re
Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re

Are Shusyo Shikari Avdu Van Khand Chalyo
Ye To Mamta Mile Ne Maare He Lo

Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re
Ho Aadesh Dena Re Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re
Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re

Sharan Machhachandar Jati Gorakh Bole Re
Ho Jin Khoja Tin Hi Paya Ae Lo Helo

Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re
Ho Aadesh Dena Re Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re
Ramte Jogi Ne Mhara Aadesh Dena Re

Leave a Reply