rg rg de rog mitaawe iko pudi jai maata di

रग रग दे रोग मिटावे इको पूड़ी जय माता दी,
इको पूड़ी जय माता दी,
जेहड़ा श्रदा दे नाल खावे,
रग रग दे रोग मिटावे इको पूड़ी जय माता दी,

जेहड़ा खावे अमृत वेले मैया दे रंगा विच खेले,
माँ चरना दे विच लावे, इको पूड़ी जय माता दी,
रग रग दे रोग मिटावे………….

मैया जी दे खेड़ न्यारे भव सागर तो आप माँ तारे,
माँ सुते भाग जगावे इको पूड़ी जय माता दी,
रग रग दे रोग मिटावे………….

पंकज पिंका भेटा गावे सब भगता नु नाल नचावे,
माँ दी जय जय कार भुलावे इको पूड़ी जय माता दी,
रग रग दे रोग मिटावे………….

This Post Has One Comment

  1. Pingback: rg rg de rog mitaawe iko pudi jai maata di – tineb.org/blogger

Leave a Reply