Rom Rom Mein Ram Samaya Dekho Kaisi Ram Thari Maya

Rom Rom Mein Ram Samaya
Dekho Kaisi Ram Thari Maya

Patti Mein Bhi Ram Hai To
Daali Mein Bhi Ram Hai

Ram Ram Ram Ram Siya Ram Ram
Ram Ram Ram Ram Siya Ram Ram

Saari Bagiya Mein Ram Samaya
Dekho Kaisi Ram Thari Maya

Rom Rom Mein Ram Samaya
Dekho Kaisi Ram Thari Maya

Mandir Mein Bhi Ram Hai To
Masjid Mein Bhi Ram Hai

Ram Ram Siya Ram Ram
Ram Ram Siya Ram Ram

Girja Girja Mein Ram Samaya
Dekho Kaisi Ram Thari Maya

Rom Rom Mein Ram Samaya
Dekho Kaisi Ram Thari Maya

Suraj Mein Bhi Ram Hai To
Chanda Mein Bhi Ram Hai

Ram Ram Ram Ram Siya Ram Ram
Ram Ram Ram Ram Siya Ram Ram

Taro Taro Mein Ram Samaya
Dekho Kaisi Ram Thari Maya

Rom Rom Mein Ram Samaya
Dekho Kaisi Ram Thari Maya

Ram Ke Bina Dekho Mukti Na Hove
Hari Ke Bina Dekho Bhakti Na Hove

Mhare Guruji Ne Gyan Sikhaya
Dekho Kaisi Ram Thari Maya

Rom Rom Mein Ram Samaya
Dekho Kaisi Ram Thari Maya

Leave a Reply