Rut Chaumasa Re Aayi Dekho Birkha Jorgi Chai

Rut Chaumasa Re Aayi
Dekho Birkha Jorgi Chai

Chamake Bijalaiya Aakasha Maayi
Indar Gharan Gharan Gharnayi

Birkha Ab To Jor Barsai
Dharati Mata Harshayi

Hariyali Chahu Dis Chhayi
Bhoomi Re Pyas Bujhai

Rut Chaumasa Re Aayi
Dekho Birkha Jorgi Chai
Chamake Bijalaiya Aakasha Maayi
Indar Gharad Gharad Gharnayi

Kaliya Khilgi Bhagre Maayi
Phoola Mein Masti Chhayi
Bhavra Bhi Gun Gun Gunai
Ab Prem Ki Rut Ab Aayai

Rut Chaumasa Re Aayi
Dekho Birkha Jorgi Chai
Chamake Bijalaiya Aakasha Maayi
Indar Gharad Gharad Gharnayi

Nadiya Mein Ronak Aayi
Sarvar To Hilora Khayi

Pan haaraya Sarvar Jaayi
Paani Palar Levan Re Tayi

Rut Chaumasa Re Aayi
Dekho Birkha Jorgi Chai
Chamake Bijalaiya Aakasha Maayi
Indar Gharad Gharad Gharnayi

Abke Barsha Hosi Bhaari
Sab Kushi Manavo Nar Naari
Kaam Karo The Kheta Maayi
Thare Kami Rehveli Naayi

Rut Chaumasa Re Aayi
Dekho Birkha Jorgi Chai
Chamake Bijalaiya Aakasha Maayi
Indar Gharad Gharad Gharnayi

Ek Lakhan Chaudhary Bhai
Gaave Sunita Swami Sur Maayi
Likhe Lakhan Chaudhary Bhai
Gaave Sunita Swami Sur Maayi

Suno Auro Ne Sunavo Bhai
Aisa Geeta Aave Nit Naahi
Suno Auro Ne Sunavo Bhai
Gaau Swami Studio Maayi

Rut Chaumasa Re Aayi
Dekho Birkha Jorgi Chai
Chamake Bijalaiya Aakasha Maayi
Indar Gharad Gharad Gharnayi

Leave a Reply