Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikle

Dekho Brahma Vishnu Mahesh Nikale
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikale

Dekho Brahma Jee Ki Mahima Nirali Hai
Unke Sang Mein Sarswati Mata Hai

Unki Vaani Se Chaaro Ved Nikale
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikle

Dekho Brahma Aur Vishnu Mahesh Nikale
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikale

Dekho Vishnu Jee Ki Mahima Nirali Hai
Unke Sang Mein Lakshmi Mata Hai

Unke Hatho Se Dhan Ke Kuber Nikle
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikle

Dekho Brahma Aur Vishnu Mahesh Nikale
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikale

Dekho Bhole Jee Ki Mahima Nirali Hai
Unke Sang Mein Gaura Mata Hai

Unki Jata Se Ganga Ki Dhaar Nikle
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikale

Dekho Brahma Aur Vishnu Mahesh Nikale
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikale

Dekho Ramji Ki Mahima Nirali
Unke Sang Mein Sita Mata Hai
Inke Baano Se Rawan Ke Praan Nikle
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikale

Dekho Brahma Aur Vishnu Mahesh Nikale
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikale

Dekho Krishna Jee Ki Mahima Nirali Hai
Unke Sang Mein Radha Pyari Hai
Inke Mukh Se Geeta Ka Gyan Nikle
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikle

Dekho Brahma Aur Vishnu Mahesh Nikale
Saare Sankat Ko Harne Ganesh Nikale

Leave a Reply