Sab Mil Kar Jai Jaikar Karo Bajrang Bali Ki

Sab Mil Kar Jai Jaikar Karo Bajrang Bali Ki

Sab Mil Kar Jai Jaikar Karo Bajrang Bali Ki
Shri Ram Bhi Unko Dhyate Hai
Laxman Bhi Unko Dhyate Hai

Sitaji Ki Khabar Laate Hai Bajrang Baliji
Sab Milkar Jai Jai Kar Karo Bajrang Bali Ki

Bharat Bhi Unko Dhyate Hain Aur
Janak Bhi Unko Dhyate
Laxman Ki Khabar Laate Hai Bajrang Baliji
Raghuvar Ki Khabar Laate Hai Bajrang Baliji
Sab Mil Jai Jaikar Karo Bajrang Bali Ki

Bal Ke Liye Buddhi Santaan Ke Liye
Vo Sabki Raksha Karte Hai Bajrang Baliji
Sab Mil Jai Jaikaar Karo Bajrang Bali Ki

Sab Mil Jai Jaikar Karo Bajrang Bali Ki

Leave a Reply