Sachai Jis Jeevan Ka Aadhar Hoti Hai

Sachai Jis Jeevan Ka Aadhar Hoti Hai
Uski Karni Kathani Ek Saar Hoti Hai

Sachai Jis Jeevan Ka Aadhar Hoti Hai
Uski Karni Kathani Ek Saar Hoti Hai

Uski Karni Kathani Ek Saar Hoti Hai
Uski Naiya Sabse Pahle Paar Hoti Hai

Sachchai Ke Badale Mein
Kuchh Kasht Uthane Padte Hai

Thokar Khaani Padti Hai Sar Thukrane Padte Hai
Kadi Pariksha Uski Baram Baar Hoti Hai

Sachai Jis Jeevan Ka Aadhar Hoti Hai
Uski Karni Kathani Ek Saar Hoti Hai

Sachche Vyaki Ko Dhamki Se Koi Dara Nahi Sakta
Kitna Shakti Shaali Ho Sachche Ne Hara Nahi Sakta
Vijay Aese Vyakti Ki Aakhir Kaar Hoti Hai

Sachai Jis Jeevan Ka Aadhar Hoti Hai
Uski Karni Kathani Ek Saar Hoti Hai

This Post Has One Comment

Leave a Reply