sahnu hai sada teri lod mere jogiyan sahnu hai sada teri lod

साहनु है सदा तेरी लोड मेरे जोगियान साहनु है सदा तेरी लोड,
बेनती करा मैं हाथ जोड़ मेरे जोगियां बेनती करा मैं हथ जोड़,
साहनु है सदा तेरी लोड………

तू ही साढ़े कम बनावे दुबे वेडे पार लगावे,
सच्चे दिल तो जो वि धिआवै उस तो जल्दी खुश हो जावे,
कमी न रखे किसे गल दी जोगियां साहनु है सदा तेरी लोड,
साहनु है सदा तेरी लोड…

तीन लोक दा मालिक तू ही सब भगता दा बालक तू ही,
सब भगता न तारण वाला जग दा पालनहार वि तू ही,
सब दा रखड़ा ख्याल मेरे जोगियां साहनु है सदा तेरी लोड,
साहनु है सदा तेरी लोड…….

कोई कहे तेनु पौणाहारी कोई कहे तेनु दुधाधरी,
माँ रत्नो दे राज दुलारे गउआ दा तू ही है पाली,
राज न बना ले सेवादार मेरे जोगियां साहनु है सदा तेरी लोड,
साहनु है सदा तेरी लोड….

Leave a Reply