Sai Bhajan – Eshwaramba Priya TanayaPrashanthi Mandir Bhajan – Eshwaramba Priya Tanaya (Edited by Sai Roma)
Lyrics
Eshwaramba Priya Tanaya
Esha Mahesha Sri Sayeesha
Yuga Avatara Sayeesha
Poornavatara Sayeesha
Premavatara Sayeesha

Leave a Reply