Sai Bhajan – Hara Hara Shambho Karuna SindhoPrashanthi Mandir Bhajan – Hara Hara Shambho Karuna Sindho (Edited by Sai Roma)
Lyrics
Hara Hara Shambho Karuna Sindho
Shiva Shiva Shankara Lokapathey
Paripalayamaam Parthipureeshwara
Sai Shiva Kailasapathey

Leave a Reply