Sai Bhajan – Shaswathi – Nithyashree Mahadevan


Sai Bhajan – Shaswathi – Nithyashree Mahadevan

This Song was Composed by Sattur Karpagam and sung by Nithyasree Mahadevan about “sri Sathaya Sai ” in Ahir Bhairavi Ragam in Adi talam To Buy the …
#Sai #Bhajan #Shaswathi #Nithyashree #Mahadevan
Sai Bhajan – Shaswathi – Nithyashree Mahadevan
#Sai #Bhajan #Shaswathi #Nithyashree #Mahadevan

Leave a Reply