Sanwara Thari Maya Ro Payo Koni Paar

Swaran Dhoodhan Main Gayi
Aur Garjo Ganro Vesh
Dhoodhat Dhoodhat Haar Gayi
Bhar Aaya Dhawala Kesh

Sanwara Thari Maya Ro Payo Koni Paar
Bhed Koni Jaano Re Dayalu Deena Nath

Gora jaaya Bheliya Kamave Din Raat
Phoota Kar Kar Beche Vo Dayalu Deena Nath

Sanwara Thari Maya Ro Payo Koni Paar
Bhed Koni Jaano Re Dayalu Deena Nath

Indra Kop Kiyo Braj Uppar
Barso Moosla Dhar
Nakh Par Girivar Dharo Re
Dayalu Deenanath

Sanwara Thari Maya Ro Payo Koni Paar
Bhed Koni Jaano Re Dayalu Deena Nath

Hirna Kush Prahalad Ne Barje
Barje Baram Baar
Ram Naam Nahi Lena Re
Dayalu Deena Nath

Sanwra Thari Maya Ro Payo Koni Paar
Bhed Koni Jaano Re Dayalu Deena Nath

Vish Ra Pyala Rana Bheja Dev Meera Ne Hath
Vish Amrat Kar Dayo Re Dayalu Deena Nath

Sanwra Thari Maya Ro Payo Koni Paar
Bhed Koni Jaano Re Dayalu Deena Nath

Bai Meera Re Araj Vinti Sunjo Sirjan Haar
Mhe Charna Re Dasi Re Dayalu Deena Nath

Sanwra Thari Maya Ro Payo Koni Paar
Bhed Koni Jaano Re Dayalu Deena Nath

Leave a Reply