Sher Pe Hoke Savar Maiyaji Mere Ghar Aana Dadi Maa Mere Ghar Aana

Sher Pe Hoke Savar Maiyaji Mere Ghar Aana
Jag Ki Palan Haar Dadi Maa Mere Ghar Aana

Dadi Maa Mere Ghar Aana Maiyaji Mere Ghar Aana
Jag Ki Palan Haar Dadi Maa Mere Ghar Aana

Shre Pe Hoke Savar Maiyaji Mere Ghar Aana
Jag Ki Palan Haar Dadi Maa Mere Ghar Aana

Trikut Parvat Basi Bhawani
Jwala Jal Rahi Jyoti Noori
Vaha Bheti Jal Ki Dhaar Maiyaji Mere Ghar Aana
Shre Pe Hoke Savar Maiyaji Mere Ghar Aana

Hathi Mattha Kathin Chadayi
Deti Sahara Khud Mahamayi
Chahu Aur Machi Jai Jaikar
Shre Pe Hoke Savar Maiyaji Mere Ghar Aana

Langur Veer Kare Agvaani
Thumak Thumak Chale Maharani
Sher Pe Hoke Savar Maiyaji Mere Ghar Aana
Jag Ki Palan Haar Daadi Maa Mere Ghar Aana
Sher Pe Hoke Savar Maiyaji Mere Ghar Aana

Leave a Reply