Shera Wali Ki Jay Bolo

Jai Bol Bol Jai Bol Bol
Shera Wali Ki Jay Jay Bolo
Man Mein Amrat Ghol Re Bhakta

Jai Bol Bol Jai Bol Bol
Shera Wali Ki Jay Jay Bolo

Man Mein Amrat Ghol Re Bhakta
Jai Bol Bol Jai Bol Bol
Shera Wali Ki Jay Jay Bolo

Tubhi Lagale Ek Jaikara
Man Ka Mit Jaye Andhiyara

Maa Ki Daya Anmol Re Bhakta
Maa Ki Daya Anmol Re BHakta

Jai Bol Bol Jai Bol Bol
Shera Wali Ki Jay Bolo

Sankat Koi Pass Naa Hoga
Gam Ka Kabhi Ahsaas Naa Hoga

Maa Ki Lagan Mein Dol Re Bhakta
Jai Bol Bol Jai Bol Bol
Shera Wali Ki Jay Jay Bolo

Man Mein Amrat Ghol Re Bhakta
Jai Bol Bol Jai Bol Bol
Shera Wali Ki Jay Jay Bolo

Leave a Reply