Shri Ram Lalla Ka Mandir Ayodhya Dhaam Mein Banayenge

Jai Shree Ram Ka Nara Asmaan Mein Leharayenge
Shri Ram Lalla Ka Mandir Ayodhya Dhaam Mein Banayenge
Hum Ram Lalla Ke Janam Bhoomi Par Jag Mag Deep Jalaye
Fir Ram Lalla Ka Mandir Ayodhya Dhaam Mein Banayenge

Janam Bhoomi Shree Ram Ka
Prushottam Bhagwan Ka

Swarg Ke Jaisa Fir Sajega Dhaam Mere Ram Ka
Hum To Bhagwa Dhari Hai Fir Se Bhagwa Leharayenge
Fir Ram Lalla Ka Mandir Ayodhya Dhaam Mein Banayenge
Jai Shree Ram Jai Shree Ram Jai Shree Ram

Raj Tilak Ki Karo Taiyari Khushiyo Ka Pal Aaya Hai
Pankaj Antara Naacho Gaao Aaj Ghadi Vo Aayi Hai

Dharma Dwaja Fir Se Leharane Ram Prabhu Aayenge
Shri Ram Lalla Ka Mandir Ayodhya Dhaam Banayenge

Ram Lalla Ke Janam Bhoomi Par Jag Mag Deep Jalayenge
Shri Ram Lalla Ka Mandir Ayodhya Dhaam Banayenge

Jai Shree Ram Ka Nara Asmaan Mein Leharayenge
Shri Ram Lalla Ka Mandir Ayodhya Dhaam Mein Banayenge

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply