Shri Ram Ram Jap Le Naam Japle Ram Naam Japle

Guru Jee Ko Kariye Vandana
Bhaav Se Baram Baar
Naam Sano Ka Se Kiya Jisne Bhav Se Paar
Maine Apne Aap Ki Dedi Tujhko Dor
Aage Marji Aapki Le Jaau Jis Aur

Tere Naam Japan Da Vela
Ke Uth Ke Tu Naam Japle
Naam Japle Ram Naam Japle

Tere Naam Japan Da Vela
Ke Uth Ke Tu Naam Japle
Naam Japle Ram Naam Japle

Amrat Vela Prabhu Da Vela
Ye Vela Bada Hi Suhela
Ke Uth Ke Tu Naam Japle
Naam Japle Ram Naam Japle

Tere Naam Japan Da Vela
Ke Uth Ke Tu Naam Japle
Naam Japle Ram Naam Japle

Naam Ne Madi Jind Okhe Tere Kaam Aavega
Naam Japle Ram Naam Japle

Tere Naam Japan Da Vela
Ke Uth Ke Tu Naam Japle
Naam Japle Ram Naam Japle

Tere Saareya Dukha Di
Dava Eko Ram Naam Jee
Naam Japle Ram Naam Japle

Tere Naam Japan Da Vela
Ke Uth Ke Tu Naam Japle
Naam Japle Ram Naam Japle

Lakkha Tar Gaye Lakkhane Tar Jaana
Jinda Ne Tera Naam Japya
Naam Japle Ram Naam Japle

Tere Naam Japan Da Vela
Ke Uth Ke Tu Naam Japle
Naam Japle Ram Naam Japle

Satgura Ne Jahaaj Banaya
Aa Jao Jinhe Paar Laghna
Ram Naam Japna

Ram Ram Ram Ram Ram
Jai Jai Ram Jai Jai Ram
Sita Ram Sita Ram Sita Ram
Radhe Shyam Radhe Shyam
Ram Ram Ram Ram
Jai Jai Ram

Tere Naam Japan Da Vela
Ke Uth Ke Tu Naam Japle
Naam Japle Ram Naam Japle

This Post Has One Comment

Leave a Reply