shri ram vasde phul nu naa tod maalne

फुला नु न तोड़ मालने,
एहना फुला च श्री राम वसदे,
श्री राम वसदे श्री राम वसदे,
फुला नु न तोड़ मालने…

ढाली ढाली वसदे ओ पते पते हसदे जी,
बूटी विवाह वसदे गुलाबा विच हसदे,
ओ हार पुआ ले मालने,
फुला फुला विच श्री राम वसदे,
फुला नु न तोड़ मालने…

गंगा विच वसदे ओ यमुना विच वसदे
सरिऊ विच वसदे गोदावरी च हसदे,
ओ इशनान करा ले मालने,
इस जल विच श्री राम वसदे,
फुला नु न तोड़ मालने…

चंदन विच वसदे ओ तुलसी विच हसदे,
मुंगे विच वसदे मोती विच हसदे,
ओ माला गल पा ले मालने,
मनके मनके विच श्री राम वसदे,
फुला नु न तोड़ मालने…

Leave a Reply