Shri Ravidas Chalisa – English Lyrics

bhajan Lyrics Bhakti- bhakti.lyrics-in-hindi.com

॥ Doha ॥

Bandau Vina Pani Ko,Dehu Ayi Mohin Gyana।

Paya Buddhi Ravidas Ko,Karaun Charitra Bakhana॥

Matu Ki Mahima Amita Hai,Likhi Na Sakata Hai Dasa।

Tate Ayon Sharana Mein,Puravahuna Jana Ki Asa॥

॥ Chaupai ॥

Jai Hovai Ravidasa Tumhari।Kripa Karahu Harijana Hitakari॥

Rahu Bhakta Tumhare Tata।Karma Nama Tumhari Mata॥

Kashi Dhinga Madura Sthana।Varna Achhuta Karata Gujarana॥

Dvadasha Varsha Umra Jaba Ayi।Tumhare Mana Hari Bhakti Samayi॥

Ramananda Ke Shishya Kahaye।Paya Gyana Nija Nama Badhaye॥

Shastra Tarka Kashi Mein Kinhon।Gyanina Ko Upadesha Hai Dinhon॥

Ganga Matu Ke Bhakta Apara।Kaudi Dinha Unahin Upahara॥

Pandita Jana Tako Lai Jayi।Ganga Matu Ko Dinha Chadhayi॥

Hatha Pasari Linha Chaigani,।Bhakta Ki Mahima Amita Bakhani॥

Chakita Bhaye Pandita Kashi Ke।Dekhi Charita Bhava Bhayanashi Ke॥

Ratna Jatita Kangana Taba Dinhan।Ravidasa Adhikari Kinhan॥

Pandita Dijau Bhakta Ko Mere।Adi Janma Ke Jo Hain Chere॥

Pahunche Pandita Dhiga Ravidasa।Dei Kangan Puri Abhilasha॥

Taba Ravidasa Kahi Yaha Bata।Dusara Kangana Lavahu Tata॥

Pandita Ja Taba Kasama Uthayi।Dusara Dinha Na Ganga Mayi॥

Taba Ravidasa Ne Vachana Uchare।Pandita Jana Saba Bhaye Sukhare.॥

Jo Sarvada Rahai Mana Changa।Tau Ghara Basati Matu Hai Ganga॥

Hatha Kathauti Mein Taba Dara।Dusara Kangana Eka Nikara॥

Chita Sankochita Pandita Kinhen।Apane Apane Maraga Linhen॥

Taba Se Prachalita Eka Prasanga।Mana Changa To Kathauti Mein Ganga॥

Ek Bara Phiri Parayo Jhamela।Mili Panditajana Kinho Khela॥

Saligarama Ganga Utaravai।Soi Prabala Bhakta Kahalavai॥

Saba Jana Gaye Ganga Ke Tira।Murati Tairavan Bicha Nira॥

Duba Gai Sabaki Majhadhara।Sabake Mana Bhayo Dukha Apara॥

Patthara Ki Murti Rahi Utarai।Sura Nara Mili Jayakara Machai॥

Rahayo Nama Ravidas Tumhara।Machyo Nagar Mahan Hahakara॥

Chiri Deha Tuma Dugdha Bahayo।Janma Janeu apa Dikhao॥

Dekhi Chakit Bhaye Saba Nara Nari।Vidvanan Sudhi Bisari Sari॥

Gyana Tarka Kabira Sanga Kinhon।Chakita Unahun Ka Tuka Kari Dinhon॥

Guru Gorakhahin Dinha Upadesha।Un Manyo Taki Santa Vishesha॥

Sadana Pira Tarka Bahu Kinhan।Tuma Tako Upadesha Hai Dinhan॥

Mana Maha Harayo Sadan Kasai।Jo Dilli Mein Khabari Sunai॥

Muslima Dharma Ki Suni Kubadai।Lodhi Sikandara Gayo Gussai॥

Apane Graha Taba Tumahin Bulava।Muslim Hon Hetu Samujhava॥

Mani Nahin Tuma Usaki Bani।Bandigriha Kati Hai Rani॥

Krishna Darasha Paye Ravidasa।Saphala Bhi Tumhari Saba asha॥

Tale Tuti Khulyo Hai Kara।Nama Sikandara Ke Tuma Mara॥

Kashi Pur Tum Kahan Pahunchai।Dai Prabhuta Arumana Badai॥

Mira Yogavati Guru Kinhon।Jinako Kshatriya Vansha Pravino॥

Tinako Dai Upadesha Apara।Kinhon Bhava Se Tuma Nistara॥

॥ Doha ॥

Aise Hi Ravidasa Ne,Kinhen Charita Apara।

Koi Kavi Gavai Kitai,Tahun Na Pavai Para॥

Niyama Sahita Harijana Agara,Dhyana Dharai Chalisa।

Taki Raksha Karenge,Jagatapati Jagadisha॥

Leave a Reply