sukh vele shukarana dukh vele ardaas

सुख वेले शुकराना दुःख वेले अरदास,
हर वेले तेरा सिमरन गावा मेरे दतेया,
सुख वेले शुकराना दुःख वेले अरदास,

सुख वेले शुकराना करके प्रभु दा शुकर मनाई दा,
दुःख वेले अरदास करके दुःख नु भजाई दा,
मैं नीवा मेरा मुरशद ऊचा मेरे साहिबा,
सुख वेले शुकराना दुःख वेले अरदास,

सुख दुःख धुप छा वरगे ने आउंदे जांदे रेह्न्दे ने,
ना इतरौंदे ना गबराऊँदे जो जन तनु ध्याउंदे ने,
मन नीवा मत ऊंची रखी मेरे साहिबा,
सुख वेले शुकराना दुःख वेले अरदास,

Leave a Reply