Sundara Sundara Vinayaka – Sai Ganesha Bhajan


Sundara Sundara Vinayaka – Sai Ganesha Bhajan

Aum Sri Sai Ram Sundara Sundara Vinayaka Shubha Mangala Daayaka Vinayaka Vighna Koti Hara Vimala Gajaanana Sakala Vighna Hara Sai Gajaanana …
#Sundara #Sundara #Vinayaka #Sai #Ganesha #Bhajan
Sundara Sundara Vinayaka – Sai Ganesha Bhajan
#Sundara #Sundara #Vinayaka #Sai #Ganesha #Bhajan

Leave a Reply