Surat Teri Khub Hai Ko Kari Sake Bakhan Krishna Bhajan

Surat Teri Khub Hai
Ko Kari Sake Bakhan

Surat Teri Khoob Hai
Ko Kari Sake Bakhan

Baani Sun Sun Moh Liya
Sundar Sakal Jahan

Surat Teri Khoob Hai
Khoob Hai Khoob Hai
Surat Teri Khoob Hai

Vachan Kaha Kahu
Chain Nahi Kaha Naa
Gyan Naa Dhyan

Kahat kahat Yu Hi Gayo
Sundar Hai Hai Hairaan

Surat Teri Khoob Hai
Khoob Hai Khoob Hai
Surat Teri Khoob Hai

Laal Kotari Ko Dadhi
Thaah Lene Ko Jaayi

Sundar Thaah Naa Payiye
Beech Gayi Beelay

Surat Teri Khoob Hai
Khoob Hai Khoob Hai
Surat Teri Khoob Hai

Leave a Reply