Suresh Raval | Lakha Loyan Na Bhajan | Gujarati Bhajan – Prachin Bhajan


Suresh Raval | Lakha Loyan Na Bhajan | Gujarati Bhajan – Prachin Bhajan

Studio Sangeeta Presents:- Album:-Lakha Loyan Na Bhajan Song:- 1] Sadguru Na Pad No Koi Par Nahi 00:00 * Navdha Bhakti Je Koi Saadhe * Dhyan Ma …
#Suresh #Raval #Lakha #Loyan #Bhajan #Gujarati #Bhajan #Prachin #Bhajan
Suresh Raval | Lakha Loyan Na Bhajan | Gujarati Bhajan – Prachin Bhajan
#Suresh #Raval #Lakha #Loyan #Bhajan #Gujarati #Bhajan #Prachin #Bhajan

Leave a Reply