Swagatam Krishna Suswagatam Krishna Sharnagatam Krishna Bhakti ke Bhajan Singer ke gane- Krishna Ji bhajans Lyrics

Swagatam Krishna Suswagatam Krishna
Swagatam Suswagatam Sharnagatam Krishna
Swagatam Krishna Sharnagatam Krishna

Hathi Ghoda Palki Jai Kanhaiya Laal Ki
Nand Ghar Aanad Bhayo Jai Kanhaiya Lal Ki
Shri Krishna Govind Hare Murari
Hey Nath Narayan Vashu Deva

Yogeshwaram Gopalkam Leela Dharam Krishna
Madhur Madhur Leela Se Hai Madhurastrakam Krishna

Swagatam Krishna Suswagatam Krishna
Swagatam Krishna Sharnagatam Krishna

Madhuradharam Govardharam Radheswaram Krishna
Madhur Madhur Leela Se Hai Madhurastrakam Krishna

Swagatam Krishna Suswagatam Krishna
Swagatam Krishna Sharnagatam Krishna

Yadu Nandanam Mathureshwar Banshi Dharam Krishna
Madhur Madhur Leela Se Hai Madhurastrakam Krishna

Swagatam Krishna Suswagatam Krishna
Swagatam Krishna Sharnagatam Krishna

Karunakaram Jagdishwaram Dukh Nashnam Krishna
Madhur Madhur Leela Se Hai Madhurastrakam Krishna

Swagatam Krishna Suswagatam Krishna
Swagatam Krishna Sharnagatam Krishna

Shyamlam Peetamberm Sukhkarkam Krishna
Madhur Madhur Leela Se Hai Madhurastrakam Krishna

Swagatam Krishna Suswagatam Krishna
Swagatam Krishna Sharnagatam Krishna

Hathi Ghoda Palki Jai Kanhaiya Laal Ki
Nand Ghar Aanad Bhayo Jai Kanhaiya Lal Ki
Shri Krishna Govind Hare Murari
Hey Nath Narayan Vashu Deva

Leave a Reply