Tannak So Chuha Mein Baithe Ganesh

Tannak So Chuha
Mein Baithe Ganesh
Baithe Ganesh Baithe Ganesh
Sab Bhagatan Ke Kaate Kalesh

Tannak So Chooha
Mein Baithe Ganesh
Baithe Ganesh Baithe Ganesh
Sab Bhagatan Ke Kaate Kalesh

Sab Devo Se Pahle Pooja
Ganpati Jaise Koi Naa Dooja

Mata Hai Gora Pita Hai Mahesh
Sab Bhagatan Ke Kaate Kalesh

Nirdhan Ko Prabhu Dete Hai Maya
Kodi Ki Kardi Sundar Kaya

Kaaj Kare Ye Saare Vishesh
Sab Bhagatan Ke Kaate Kalesh

Jan Jan Ki Prabhu Karte Seva
Ganpati Unko Dete Hai Meva

Vighan Hare Dukh Rahe Na Shesh
Sab Bhagatan Ke Kaate Kalesh

Tannak So Chooha
Mein Baithe Ganesh
Baithe Ganesh Baithe Ganesh
Sab Bhagatan Ke Kaate Kalesh

Leave a Reply