Tera Bal Hushiar hò gya #Krishna #punjabi bhajanBy sukhveer sharma.

Leave a Reply