Tere Sang Mein Rahenge O Mohana Bhakti ke Bhajan Singer ke gane- Krishna Ji bhajans Lyrics

Tere Sang Mein Rahenge O Mohana

Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
O Mohana O Mohana
O Mohana O Mohana

Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
O Mohana O Sohana

Tum Chand Bano Mai Paani Banu
Tum Chand Bano Mai Paani Banu
Mastak Per Milenge O Mohana
Mastak Per Milenge O Mohana

Jai Ho

Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
Tere Sang Mein Rahenge O Mohana

Shri Radhe

Tum Pushpa Bano Mein Dhaga Banu
O Tum Pushpa Bano Mein Dhaga Banu
Tum Pushpa Bano Mein Dhaga Banu
Mala Mein Milenge O Mohana
Mala Mein Milenge O Mohana

Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
Tere Sang Mein Rahenge O Mohana

O Tum Murali Bano Mein Taan Banu
Tum Murali Bano Mein Taan Banu
Adharo Per Milenge O Mohana
Adharo Per Milenge O Mohana

Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
Tere Sang Mein Rahenge O Mohana

Hari Bol

O Tum Vakta Bano Mai Shrota Banu
Tum Vakta Bano Mai Shrota Banu
Bhagwat Mein Milenge O Mohana
Bhagwat Mein Milenge O Mohana

Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
Tere Sang Mein Rahenge O Mohana

O Mohana O Sohana
O Mohana O Sohana

Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
Tere Sang Mein Rahenge O Mohana

Jai Ho
Hari Bol

Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
Tere Sang Mein Rahenge O Mohana

O Mohana O Sohana
O Mohana O Sohana

Tere Sang Mein Rahenge O Mohana
Tere Sang Mein Rahenge O Mohana

Bolo

Vrindawan Bihari Lal Ki Jai Ho
Jai Shri Radhe

Leave a Reply