मेले तेरे मन्दिराँ ते Bhajan Lyrics

मेले तेरे मन्दिराँ/भवना ते दातिये लगदे ने मेले, मेले बड़े वेखे ने ऐहो जेहे वेखे ना मेले, मेले तेरे मन्दिराँ…

Continue Readingमेले तेरे मन्दिराँ ते Bhajan Lyrics