022 Jarud Bhajan Spardha प्रथम पुरस्कार, हस्तापूर व उत्कृष्ट तबला, शितल मांडवगडे 12 Dec 2019

022 Jarud Bhajan Spardha प्रथम पुरस्कार, हस्तापूर व उत्कृष्ट तबला, शितल मांडवगडे 12 Dec 2019 Video Recording Amravati. ©™ Shirishkumar…

Continue Reading022 Jarud Bhajan Spardha प्रथम पुरस्कार, हस्तापूर व उत्कृष्ट तबला, शितल मांडवगडे 12 Dec 2019

065 Jarud Bhajan Spardha पुरस्कार क्र, 2 विजेता वरुड भजन मंडळ उत्कृष्ट भजन प्रस्तुती राहू दे हे मन

065 Jarud Bhajan Spardha पुरस्कार क्र, 2 विजेता वरुड भजन मंडळ उत्कृष्ट भजन प्रस्तुती राहू दे हे मन Video Recording…

Continue Reading065 Jarud Bhajan Spardha पुरस्कार क्र, 2 विजेता वरुड भजन मंडळ उत्कृष्ट भजन प्रस्तुती राहू दे हे मन

196 प्रथम पुरस्कार विजेता, जनूना भजन मंडळ, तडफदार तबला निलेश इंगळे Bhajan Spardha Tiosa 14 Jan 2018

196 प्रथम पुरस्कार विजेता, जनूना भजन मंडळ, तडफदार तबला निलेश इंगळे Bhajan Spardha Tiosa 14 Jan 2018 व्हिडीओ आणि ऑडीओ…

Continue Reading196 प्रथम पुरस्कार विजेता, जनूना भजन मंडळ, तडफदार तबला निलेश इंगळे Bhajan Spardha Tiosa 14 Jan 2018