Devi Brahmacharini Mantra देवी ब्रह्मचारिणी मंत्र – Avinash Karn

दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलु| देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ||दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलु| देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ||दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलु| देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ||दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलु|…

Continue ReadingDevi Brahmacharini Mantra देवी ब्रह्मचारिणी मंत्र – Avinash Karn