माँ शक्तिदादी म्हाने प्यारा लागो सा लिरिक्स Bhajan Lyrics

कोटासर रे मांई ने ऊँचो बणीयो धाम, नवराताँ मेळो लागे, सारे सब रा काम, म्हाने प्यारा लागो सा …. माँ…

Continue Readingमाँ शक्तिदादी म्हाने प्यारा लागो सा लिरिक्स Bhajan Lyrics