जय गणपति यु कष्ट हरो प्रभु गणपति जू lyrics

जय गणपति जय गणपति यु कष्ट हरो प्रभु गणपति जू, रिधि सीधी सब दास तुम्हारे देव मनुज सब आस तुम्हारे…

Continue Readingजय गणपति यु कष्ट हरो प्रभु गणपति जू lyrics