गणेश आया रिद्धि सिद्धि ल्याया भरया भण्डारा रहसी ओ राम lyrics

गणेश आया रिद्धि सिद्धि ल्याया भरया भण्डारा रहसी ओ राम, मिल्या सन्त उपदेशी, गुरु म्हानै मोंयले री बाताँ कहसी ओ…

Continue Readingगणेश आया रिद्धि सिद्धि ल्याया भरया भण्डारा रहसी ओ राम lyrics