प्रथम तुला वंदितो lyrics

प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना, गणराया, विघ्नविनाशक, गुणिजन पालक, दुरित तिमिर हारका, सुखकारक तू, दुःख विदारक, तूच तुझ्यासारखा, वक्रतुंड ब्रम्हांडनायका,…

Continue Readingप्रथम तुला वंदितो lyrics