अब तो आजा आजा मैया रानी आजा आजालिरिक्स bhajan Lyrics

मैया रानी कंजक बन के घर मेरे तू आजा, हरदम गुण गाऊ मैं तेरे खुला रखु दरवाजा, अब तो आजा…

Continue Readingअब तो आजा आजा मैया रानी आजा आजालिरिक्स bhajan Lyrics