सांवरिया मोरी नैया तरा दे रे नैया तरा दे पार लगा दे

सांवरिया मोरी नैया तरा देसांवरिया मोरी नैया तरा दे रेनैया तरा दे पार लगा दे नैया तरा दे पार लगा…

Continue Readingसांवरिया मोरी नैया तरा दे रे नैया तरा दे पार लगा दे