Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Maa Maa Maa
Tum Basi Ho kan-kan Andar
Maa Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Hum Moodmati Hum Aanjaane
Maa Saar Tumhaara Kya Jaane

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Teri Maya Ko Naa Jaan Sake
Tujhko Na Kabhi Pahchan Sake

Hum Moh Ki Nindra Soye Rahe
Idhar Udhar Hi Khoye Rahe

Tu Hi Suraj Tu Hi Chandrama
Tu Hi Suraj Tu Hi Chandrama

Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar
Maa Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Har Jagah Tumhare Dere Maa

Koi Khel Naa Jaane Tere Maa
In Naine Ko Naa Pata Lage
Kis Roop Me Teri Jyot Jage
Tu Parvat Tu Hi Samandar
Tu Parvat Tu Hi Samandar

Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar
Maa Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Koi Kahta Tum Hi Pawan Me Ho
Aur Tum Hi Jyola Agan Me Ho
Kahte Hai Aamber Aur Jami
Tum Sab Kuchh Ho
Hum Kuchh Bhi Nahi
Phal Phool Tumhi Ho
Tumhi Taruvar Maa

Phal Phool Tumhi Ho
Tumhi Taruvar Maa

Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar
Maa Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Hum Moodmati Hum Aanjaane
Maa Saar Tumhaara Kya Jaane

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Tum Basi Ho kan-kan Andar Maa
Hum Doodte Rahgaye Mandir Me

Leave a Reply